Logo

Läget på elmarknaden - vecka 49

Fallande prisförväntningar inför vintern och kraftiga prisökningar på spotmarknaden.

På den finansiella marknaden föll priserna även om närliggande månadskontrakt steg något mot slutet av veckan. Veckomedel för januarikontraktet blev 34 EUR/MWh vilket var en nedgång på nära 1 EUR/MWh i förhållande till veckan innan. Även kvartalskontraktet för första kvartalet 2015 föll med nära 1 EUR/MWh till 33,9 EUR/MWh under veckan. Orsaken till den pressande prisbilden är bland annat prognoser om fortsatt milt väder i kombination med låga priser på kol, tysk baskraft och utsläppsrätter.

Systempriset steg med 2,6 procent till 33,2 EUR/MWh under veckan som helhet. På spotmarknaden bidrog låg vindkraftproduktion i DK1, DK2 och SE4 till att priserna ökade kraftigt i dessa elområden under tisdagen, onsdagen och torsdagen. Snittpriset i SE4 för veckan blev 39,5 EUR/MWh vilket var 14,3 procent högre än veckan innan. Sammantaget medförde även detta att de svenska spotpriserna inte bildade gemensamt prisområde under veckan som helhet.

Magasinnivån för Norden sjönk under veckan till 74,6 procent. Median för årstiden är 78 procents fyllnadsgrad. Nettoexporten under veckan var 268 GWh. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 14,9 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen