Logo

Läget på elmarknaden - vecka 50

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar Energimarknadsinspektionen bland annat om fallande terminspriser på elbörsen. Läget på elmarknaden gör ett uppehåll över jul och nyår och är tillbaka den 13 januari.

Lågtrycksbetonade väderprognoser pressade ner terminspriserna för Norden. Månads, kvartal och årskontrakten sjönk med drygt två procent och handlades för 31,3-33,2 EUR/MWh i veckogenomsnitt.

Även spotpriserna föll tillbaka under den gångna veckan. SE4 noterade ett veckomedelpris på 31,3 EUR/MWh vilket var knappt 21 procent lägre jämfört med veckan innan. Mycket vind under veckan gjorde att elområde 1 i Danmark fick nära nollpriser några timmar under onsdag och söndag natt.

Temperaturen är fortfarande över det normala för årstiden vilket bidrar till lägre elanvändning. Magasinnivån för Norden sjönk under veckan 72,4 procent vilket är 4,8 procentenheter under medianfyllnadsgraden. Två reaktorer är ur drift i Sverige och R2 uppges starta den 20 januari 2015.

Nettoexporten under veckan var 0,3 TWh och endast under en av årets veckor har nettoimport skett. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 15,2 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen