Logo

Läget på elmarknaden - vecka 7

Marknadens prisförväntningar nådde under vecka 7 nya lägstanivåer efter fortsatt blidväder och fallande priser på insatsbränslen.

Också system- och spotpriser har fallit under veckan. I Sverige sjönk spotpriserna med mellan 2,3 och 4,2 procent. Mest föll priserna i SE4. Utöver stabil svensk baskraftsproduktion hjälpte goda produktionsförutsättningar för vindkraften mot slutet av veckan till att pressa systempriset som helhet.

Sammantaget befinner sig de svenska spotpriserna i dagsläget omkring 10 EUR/MWh under spotprisnoteringen för Sverige vid samma tidpunkt föregående år.

Energimyndigheten lämnade under veckan sitt förslag på nya kvoter i elcertifikatsystemet. Detta innebär ökad efterfrågan på certifikat och marknadspriserna steg med omkring 10 procent under veckan som helhet.