Logo

Läget på elmarknaden - vecka 9

Temperaturerna steg till mycket över det normala och gav en spotprisnedgång för Norden som helhet. Sverige följde samma trend förutom i det sydligaste elområdet SE4 som steg marginellt.

Spotpriserna i de svenska elområdena var nära systempris för alla dagar med undantag för SE4 som under tre dagar var klart över systempris, sannolikt påverkat av en prisuppgång i Tyskland dessa dagar. SE4 hade ett medelvärde på 0.1 EUR/MWh högre än veckan innan. Den hydrologiska situationen är något under median med avseende på vattenmagasin. Kärnkraften levererar fortsatt från alla reaktorer förutom Oskarshamn 2 som är under revision.

Forwardpriserna sjönk med 2,8–3,8 % för nästa månad, kvartal och år med en större prisändring på den kortare horisonten. Bränsleprisnedgång och de höga temperaturerna gav stöd för detta. Utsläppsrätternas priser rörde sig något neråt men med volatila rörelser mellan dagar.

Elcertifikaten hade små förändringar på spot och för kontraktet med leverans mars 2014, båda ligger nära 200 SEK/MWh.