Logo

Läget på elmarknaden vecka 10

Spotpriser och terminspriser fortsatte ner under veckan. På kort sikt har förväntningar om nederbörd och det hydrologiska läget en betydande roll i prisutvecklingen.

Samtliga spotpriser i de svenska elområdena sjönk i veckogenomsnittet jämfört med veckan innan. För tisdag, onsdag och torsdag var priset i SE4 högre än i övriga svenska elområden vilket gav ett högre veckogenomsnitt för elområdet.

Den hydrologiska situationen ligger fortsatt något under median men avvikelsen har minskat de senaste veckorna. Början av mars har haft ett väder som varit betydligt mildare än normalt. Om det milda vädret håller i är det troligt att vårfloden kan förväntas inträffa tidigare än vanligt.

Kärnkraften har den senaste månaden legat stabilt kring 92 % i tillgänglighet. Samtliga reaktorer levererar förutom Oskarshamn 2 som är under revision. I slutet av mars inleds årets revisionsperioder med Ringhals 1 som tas ur produktion för en planerad revision i tre månader.

Forwardpriserna för nästkommande månad och kvartal sjönk med 3,6 % respektive 5,8 % under veckan. Prisnedgången beror på marknaden förväntningar om pressade priser på grund av nederbördsrikt och milt väder. Kontraktet med längre horisont, nästkommande år, var samtidigt oförändrade.