Logo

Läget på elmarknaden vecka 5

Mildare väder fick priserna att sjunka under vecka 5.

Efter föregående veckas uppgång sjönk prisnivån på spotmarknaden Nord Pool tillbaka. Detta på grund av att temperaturen steg samt att väderförhållandena vad gäller vind och nederbörd var gynnsamma. Priserna låg på veckobasis kring 33 EUR/MWh för samtliga spotprisområden med undantag för Finland och Baltikum där priset var över 40 EUR/MWh i veckogenomsnitt. På timbasis hade Danmark priser ner mot 0 EUR/MWh under veckans första timmar vilket kommer av vindförhållandena. De svenska elområdena hade i stort sett samma pris hela veckan.

Terminspriserna rörde sig även de nedåt under veckan. På fredagen stängde kvartalskontraktet på 29,6 EUR/MWh.

Tillgängligheten till kärnkraften är fortsatt god och det råder ett mindre underskott i vattenmagasinen. De globala bränslepriserna förändrades endast marginellt under veckan.

Priset på elcertifikat på den svensk-norska marknaden gick, efter att ha ökat de senaste veckorna, ner och noteras i slutet av veckan kring 173 SEK/certifikat.