Logo

Läget på elmarknaden vecka 6

Sjunkande spotpriser och fortsatt milt väder i hela landet. En dygnsmedeltemperatur på över det normala och mycket god tillgång till kärnkraft ledde till att priserna fortsatte att sjunka.

Förra veckans genomsnittliga systempris på Nord Pool Spot föll med 8,2 procent till 30,9 EUR/MWh.

De svenska elområdena 1-3 hade i stort sett ett gemensamt pris hela veckan och elområde 4 var i genomsnitt 1 EUR/MWh dyrare på grund av stora skillnader under några höglasttimmar i början av veckan.

Terminspriserna för månadskontrakt sjönk också, både i norden och i Tyskland. De genomsnittliga dygnspriserna på EPAD för kvartal 2 steg i elområde 1-2 och sjönk i elområde 3-4 jämfört med förra veckan.

Tillgången till kärnkraft var god med undantag för den pågående revisionen av Oskarshamn 2. Den genomsnittliga temperaturen i norden var 0,8 °C vilket är cirka 3 °C över det normala för årstiden.

Priserna för årskontrakt på utsläppsrätter steg relativt kraftigt med 11,4 procent efter en omröstning i EU-parlamentet om att skynda på processen med så kallad backloading.

De globala bränslepriserna på olja, kol och gas noterade även de en minskning jämfört med vecka 5 och elcertifikatspriserna sjönk något.