Logo

Läget på elmarknaden - vecka 48

Stigande terminspriser till följd av ökade elpriser i Tyskland.

Under veckan steg terminspriserna för kommande månad, kvartal och år med ca 1 procent. En av orsakerna var stigande priser på el i Tyskland för motsvarande terminer.

Spotpriserna i Sverige steg under veckan till följd av bland annat ökad konsumtion. Veckogenomsnittet för SE3 steg med 3,7 procent jämfört med veckan innan och priset blev 34,4 EUR/MWh. Prisområdesskillnader noterades under tisdagen, onsdagen och torsdagen.

Magasinnivån för Norden sjönk under veckan men den höga tillrinningen, under senare tid, har ändå minskat skillnaden till att nu bara vara 2 procentenheter under medianfyllnadsgraden.

Nettoexporten under veckan var 256 GWh och endast under en av årets veckor har nettoimport skett. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 14,6 TWh.

 

Källa: Energimarknadsinspektionen