Logo

Sjunkande spotpriser under veckan som gick

Elpriserna i Sverige sjönk under veckan med 7,5 %. Inga prisskillnader mellan de svenska elområdena noterades och veckomedelpriset hamnade på 35,4 EUR/MWh.

Den svenska produktionen och användningen var något högre än under föregående vecka. Högre vindkraftproduktion och ökad nederbörd, både realiserat och i prognoser, dämpade priserna. Temperaturen var något under det normala för årstiden även om veckan avslutades med en temperatur över det normala.

Terminspriserna på kvartals-, och årskontrakt var i stort sett oförändrade jämfört med föregående vecka. Priserna på kol, olja och  gas sjönk. Störst nedgång hade priset på kol som föll med drygt 2 %.

Kärnkraftens tillgänglighet är för närvarande cirka 78 % i Norden och under innevarande vecka, 1 oktober, kommer R4 startas och efter ytterligare en vecka startar också R2. Därmed blir hela kärnkraftparken i drift från 8 oktober, förutom Oskarshamn 2 som är avställd under längre tid.

Till och med vecka 38 har Sverige nettoexporterat 12,3 TWh. Vindkraften har under samma period producerat 7,2 TWh. Motsvarande siffror för 2013 var 7,8 nettoexport och 5,9 TWh vindkraft.

Källa: Energimarknadsinspektionen