Logo

Vilken funktionalitet ska en elmätare ha?

I augusti 2014 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer för vilka funktionskrav som ska ställas på elmätare och relaterade system i framtiden. Uppdraget ska vara klart och redovisas till Miljödepartementet senast den 4 juli 2015.

Läs mer om uppdraget.

Källa; Energimarknadsinspektionen