Logo

220 Energi åtgärdar inte brister

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tillsyn i höstas visade att elhandelsföretaget 220 Energi inte följde alla delar i ellagen. Ei krävde genom ett föreläggande att företaget skulle åtgärda bristerna. Ei kan nu konstatera att bristerna finns kvar och har därför ansökt till förvaltningsrätten om att få ett vite på sammanlagt 400 000 kronor utdömt.

Under hösten har Energimarknadsinspektionen, Ei, gjort tillsyn mot företaget 220 Energi. Först gjordes en löpande tillsyn där flera elhandelsföretag granskades, sedan gjordes ytterligare tillsyn efter att Ei fått in klagomål på 220 Energi från konsumenter.

- Höstens tillsynsinsatser visade att 220 Energi inte följde vissa av de konsumentrelaterade bestämmelserna i ellagen. Bland annat hade företaget bristande rutiner för hantering av klagomål från konsumenter och bristande information till sina kunder såväl i avtalet som på faktura och webbplats. Företaget tillämpade även förskottsdebitering samt tog ut en fakturaavgift, vilket inte är tillåtet enligt ellagen, säger Sara Sundberg, chef på Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Bristerna kvarstår
Enligt Ei:s föreläggande i slutet av oktober, fick 220 Energi fyra veckor på sig att åtgärda bristerna och skicka in en redovisning om detta till Ei. Föreläggandet var kombinerat med ett vite på sammanlagt 200 000 kronor per månad.

Ei bedömer att 220 Energi inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att rätta till alla brister.

För att 220 Energi ska kunna krävas på vitet måste Ei skicka in en ansökan till förvaltningsrätten. Den 3 februari beslutade Ei att skicka in ansökan. Ansökan omfattar två månaders löpande vite och det ansökta vitesbeloppet är därför 400 000 kronor.

- Ellagens konsumentbestämmelser har ett tydligt syfte, att stärka konsumenterna på elmarknaden. Det därför mycket allvarligt att som 220 Energi bryta mot dessa regler. Det drabbar enskilda konsumenter och det skadar förtroendet för elmarknaden, säger Sara Sundberg, chef på Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Källa: Energimarknadsinspektionen