Logo

Domstol går på Ei:s linje om kundinformation

Förvaltningsrätten delar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) bedömning att elhandlaren 220 Energi inte har följt Ei:s föreläggande om att åtgärda brister i sin konsumentinformation. Företaget ska därför betala 400 000 kronor i vite.

Efter att Ei fått ett flertal klagomål från konsumenter mot elhandlaren 220 Energi öppnade Ei tillsyn mot företaget. Det visade sig att företaget bröt mot de regler som finns i och med att de använde sig av förskottsbetalning och fakturaavgift. Efter att Ei granskat 220 Energi visade det sig också att elhandlaren hade bristfällig information i sina elavtal, i fakturor till kunderna och på webbplatsen. Ei krävde att företaget skulle åtgärda bristerna. Eftersom 220 Energi inte följde föreläggandet från Ei har förvaltningsrätten nu beslutat att företaget också ska betala det vite som Ei kopplade till föreläggandet.

- Ei:s uppdrag är att se till att elhandlare följer de regler som finns. Att konsumenter får tillgång till korrekt information är viktigt. Därför uppmanar vi också alltid konsumenter att klaga till oss om de tror att en elhandlare gjort något fel, säger Sara Sundberg, chef för avdelningen för konsumenträtt på Ei.

Ei granskar just nu stora delar av elhandlarnas och elnätsföretagens informationsansvar till konsumenter. En av anledningarna till granskningen är att Ei under året tagit emot flera klagomål från konsumenter när det gäller just information från företagen. Ei:s granskning väntas vara klar i slutet av året.

Källa: Energimarknadsinspektionen