Logo

Läget på elmarknaden - vecka 18

I läget på elmarknaden kan du bland annat läsa om högre elpriser under förra veckan.

Systempriset steg under veckan med 10 procent jämfört med veckan innan och veckomedelpriset landade på 26,5 EUR/MWh. Temperaturerna låg under det normala vilket bidrog till ett högre spotpris. Priser på utsläppsrätter, kol och olja var något högre vecka 18.

Även månads- och terminspriserna steg, framför allt månadskontrakten i Norden. Terminspriset för kommande månad i Norden var 24,2 EUR/MWh under veckan. Vattenfalls nyhet om ett inriktningsbeslut att stänga Ringhals 1 och 2 redan innan 2020, bidrog till att priserna steg på de längre kontrakten.

I slutet av vecka 18 var fyra reaktorer i revision och tillgängligheten i Norden var drygt 76 procent. Under måndagen vecka 19 var ytterligare två reaktorer i revision och tillgänglig kapacitet sjönk till 62 procent.

Årets största nettoexport på drygt 0,6 TWh gjordes under vecka 17 och hittills i år har Sverige nettoexporterat 6,4 TWh. Det är fortfarande Finland som är den stora mottagaren av exporten. Tillrinningen har ökat i och med att vårfloden har startat och magasinnivån ökade i de svenska magasinen. Nivåerna minskade något i Norge och Norden som helhet.

Källa: Energimarknadsbyrån