Logo

Läget på elmarknaden - vecka 10

Under förra veckan var spot- och terminspriser fortfarande låga och på fredagen var systempriset det lägsta sedan november förra året.

Det genomsnittliga priset på el var mellan 25-26 EUR/MWh i de svenska elområdena. Fredagens systempris var det lägsta sedan november förra året bland annat på grund av stora inflöden och hög vindkraftproduktion samt att elanvändningen sjunkit.

Veckans medeltemperatur var drygt 4 grader högre än normalt med låg elanvändning som följd. I slutet av veckan togs två reaktorer ur drift i Sverige på grund av ångläckage som väntas vara åtgärdade under vecka 11.

På den finansiella marknaden sjönk terminspriset i Norden något för kommande kontrakt. Priserna tycks framförallt ha pressats av goda hydrologiska förutsättningar för vattenkraften. Magasinfyllnadsgraden vecka 9 var 45 procent i Norden vilket i stort sett är medianvärdet för veckan.

Det fallande spotpriset på elcertifikat har stannat upp och ligger kvar på en låg nivå. Det genomsnittliga veckopriset var 137 SEK/MWh.

Nettoexporten från Sverige var hela 0,6 TWh under vecka 9 och hittills i år har 2,8 TWh nettoexporterats.

 

Källa: Energimarknadsinspektionen