Logo

Läget på elmarknaden - vecka 11

I Läget på elmarknaden för vecka 11 rapporterar Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen bland annat om en svag uppgång på spotpriset.

Högtrycksbetonat väder gav soliga dagar och frostnupna nätter men medeltemperaturen blev trots detta drygt tre grader högre än normalt. Elanvändningen sjönk följdaktligen. Högtrycket innebar också relativt låg produktion från vindkraften. I slutet av veckan återkom Ringhals 4 i drift medan Forsmark 1 fortsätter sitt stopp till den 23 mars. Båda reaktorer stoppades vecka 10 efter läckage. Oskarshamn 2 meddelade att man förlänger säkerhetsarbetet och revisionen till den 20 december. Utbytet med Tyskland har begränsats av vind- och solkraft i Tyskland för Baltic Cable (till och från Sverige) och på Jyllandsförbindelsen på grund av marknadsförhållanden.

De genomsnittliga priserna på Nord Pool var 25-28 EUR/MWh för de svenska elområdena, vilket var en uppgång i jämförelse med föregående vecka. På den finansiella marknaden fortsatte terminspriserna i Norden att sjunka. Priserna påverkades bland annat av goda hydrologiska förutsättningar för vattenkraften liksom nedgången i priserna för utsläppsrätter. Magasinfyllnadsgraden vecka 10 var drygt 42 procent i Norden vilket är något över medianvärdet för veckan.

Sverige och Norge har kommit överens om en ambitionhöjning i elcertifikatsystemet. Sverige ska finansiera ytterligare 2 TWh genom höjda kvoter. Spotpriset på elcertifikat steg cirka fyra procent under fredagen som ett resultat av offentliggörandet.

Nettoexporten från Sverige var hela 0,5 TWh under vecka 10 och hittills i år har 3,3 TWh nettoexporterats.

Källa: Energimarknadsinspektionen