Logo

Läget på elmarknaden - vecka 12

Under fredagen inträffade solförmörkelsen som de europeiska stamnätsoperatörerna har förberett sig för under lång tid. Resultatet blev bra då inga större avbrott i elleveranserna noterades.

De nordiska systemoperatörerna begränsade överföringskapaciteten med över 4 500 MW till kontinenten för att undvika frekvensstörningar.

I Tyskland, där det finns drygt 38 000 MW installerad solkraft blev följderna mer påtagliga. Inför solförmörkelsen handlade de tyska TSO:erna upp balanskraft till ett värde av 2,5 miljoner EURO som användes för att hantera det snabba bortfallet av solkraften. Solkraften föll från cirka 13 000 MW till 6000 MW inom en 45 minuters period vid solförmörkelsens start för att sedan stiga till 21 000 MW vid slutet. Under solförmörkelsen blev även ett antal elintensiva industrier bortkopplade under flera minuter.

På spotmarknaden noterades veckomedelpriser i intervallet 25,4-26,5 EUR/MWh för de svenska elområdena.

Terminspriserna, framför allt de korta kontrakten, pressades ned under veckan till följd av signaler om blötare väder. Terminerna för nästkommande månad och kvartal sjönk med cirka 3,5 procent och handlades för 24,1 EUR/MWh som veckogenomsnitt. Årskontrakten som inte är lika knutet till aktuella väderprognoser föll tillbaka med 0,9 procent och handlades för 28 EUR/MWh som veckogenomsnitt.

Källa: Energimarknadsinspektionen