Logo

Läget på elmarknaden - vecka 15

Fortsatt låga priser och start på årliga kärnkraftsrevisionerna.

Vecka 15 präglades av fortsatt låga elpriser med systempriset vid en nivå kring 25 EUR, något som varit etablerat sedan slutet av februari. Till skillnad från veckan innan var det åter prisskillnader mellan elområdena. Elområde SE4 (Malmö) och elområde SE3 (Stockholm) hade 0,35 respektive 0,78 EUR högre pris än de två nordliga prisområdena, SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall).

Ringhals 4 har haft problem med oljeläckage men kom åter i drift under söndagen. Samma dag togs Ringhals 1 ur drift för den årliga revisionen. Oskarshamn 1 är också ute för årlig revision medan Ringhals 2 och Oskarshamn 2 är långtidsavställda för större uppgraderingar. Dessa två beräknas tas i drift i slutet av året.

På den finansiella marknaden sjönk priserna. På årskontraktet för 2016 föll priset med 2,3 procent. Våta prognoser tillsammans med rekordlåga priser på kol för 2016 liksom sjunkande koldioxidpris låg bakom utvecklingen.

Årets annullering av elcertifikat gav ett tillskott till det samlade överskottet av elcertifikat med 0,9 miljoner certifikat. Totalt finns nu 13 miljoner elcertifikat tillgängliga.

Källa: Energimarknadsinspektionen