Logo

Läget på elmarknaden - vecka 16

Små prisrörelser på elmarknaden under föregående vecka. Fyra reaktorer är ur drift i Sverige.

Inga stora prisrörelser på elspotpriserna i Sverige under vecka 16. Veckomedelpriserna hamnade i intervallet 25,1-25,7 EUR/MWh medans timpriserna för Sverige varierade mellan 15,0-49,4 EUR/MWh.

Även på den finansiella marknaden var det små prisrörelser under veckan. Både de korta och långa terminskontrakten sjönk. Nästkommande månad och kvartal handlades för 23,2 EUR/MWh som veckogenomsnitt. Årskontrakten för 2016 handlas för 27,6 EUR/MWh.

Fyra reaktorer är för närvarande ur drift i Sverige vilket ger en tillgänglig kapacitet på 71 procent. Finland som ännu inte har påbörjat sina årliga revisioner har 98,5 procents tillgänglighet.

Till och med vecka 15 har Sverige exporterat 9,6 TWh och importerat 4,2 TWh el vilket ger en nettoexport på ca 5,4 TWh. Det är framför allt fortfarande Finland som är den stora mottagaren av elexporten, 4,9 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen