Logo

Läget på elmarknaden - vecka 17

Varmare väder och överföringsbegränsningar pressade elpriserna under förra veckan.

Spotpriserna i de svenska elområdena föll med mellan 4-8 procent under vecka 17.

Bidragande orsaker till detta var temperaturen som steg med 2 grader jämfört med veckan innan och är fortsatt över det normala för årstiden. Kapacitetsbegränsningar på utlandsförbindelserna bidrog också till att stänga inne kraft i Norden.

Fyra svenska kärnkraftverk är borta på grund av de årliga revisionerna eller underhåll. De kommande veckorna kommer flera ytterligare reaktorer tas ut för underhåll.

Spotpriserna verkar de senaste månaderna parkerat på nivåer runt 25 EUR/MWh och läget ser inte ut att förändras, tvärtom. På den finansiella marknaden handlas kontrakten för kommande månad och kvartal för mellan 22-23 EUR. Detta är cirka 3 procent lägre än vecka 16.

Efter spekulation om tidpunkten för införande av en stabilitetsreserv (MSR) har priserna på utsläppsrätter ökat.