Logo

Läget på elmarknaden - vecka 19

Kraftiga prisfall på spot- och finansiella marknaden - trots låg tillgång till kärnkraft.

Priserna under vecka 19 föll kraftigt jämfört med veckan innan. De fallande spotpriserna berodde till stor del på nya prognoser om både blötare och varmare väder som förväntas öka snösmältningen.

Kärnkraftstillgången är fortsatt låg på grund av ett flertal planerade revisioner och avbrott. I slutet av vecka 19 stängdes dessutom Forsmark 3 på grund av bränsleproblem, reaktorn väntas åter i drift 18 maj. Totalt är nu 6 av 10 svenska reaktorer ur drift.

Den finansiella marknaden har också påverkats mycket av de blöta och varma prognoserna. De korta kontrakten, månads och kvartal,  föll med hela 9,5 respektive 8,5 procent jämfört med veckan innan. Årskontraktet sjönk med nästan 3 procent, även det en rejäl minskning. Även priserna på EPAD-kontrakten i de svenska områdena har fallit.

Veckobrevet innehåller den här veckan inga uppgifter om förbrukning eller produktion på grund av ett tekniskt problem hos Nord Pool Spot.

Källa: Energimarknadsinspektionen