Logo

Läget på elmarknaden - vecka 2

I årets första Läget på elmarknaden rapporterar Energimarknadsinspektionen bland annat om negativa elpriser i Danmark och Tyskland.

Danmark (DK1) noterade under söndagen 6 timmar med negativa priser till följd av stor vindkraftsproduktion och låg efterfrågan på el. Priset var som lägst -5 EUR/MWh. Även Tyskland hade negativa priser under 12 timmar med ett lägsta pris på -25 EUR/MWh.

Elpriserna steg något för de svenska elområden jämfört med veckan innan och hamnade mellan 29-31 EUR/MWh som veckogenomsnitt.

Terminspriserna för kommande månad, kvartal och år föll tillbaka under veckan jämfört med veckan innan. Årskontrakten för 2016 handlades för 28,4 EUR/MWh vilket var en minskning med 3 procent jämfört med veckan innan. Priserna på de fossila bränslena har falltit kraftiga senaste tiden. Exempelvis är priset på kol 9,7 procent lägre än veckan innan vilket sänker priserna på el framförallt på kontinenten.

Under årets första vecka är nettoexporten 0,3 TWh och under hela 2014 nettoimporterade Sverige endast under en vecka. Tillgänglig kapacitet i de nordiska kärnkraftverken är 81 procent och nivån i de nordiska magasinen är 65 procent vilket endast är drygt 2 procentenheter under medianvärdet för veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen