Logo

Läget på elmarknaden - vecka 20

Fortsatt sjunkande spotpris och låga terminspriser.

Spotpriserna fortsatte neråt och systempriset landade på 20,3 EUR/MWh för vecka 20. Det är en minskning med nästan 14 procent från föregående vecka. Bland terminspriserna sjönk priset för kommande månad mest med drygt 9 procent från veckan innan och handlades i genomsnitt för 18,7 EUR/MWh under veckan.

En anledning till de låga elpriserna är att nederbördsprognoser pekar mot en nederbörd över det normala under kommande veckor. Vårfloden har också startat även om de låga temperaturerna ger en långsammare snösmältning. Temperaturen är drygt 2 grader under det normala under vecka 20 och faktiskt något lägre än veckan innan.

I slutet av vecka 19 var tillgänglig kapacitet i Nordens reaktorer drygt 58 procent. Under måndagen vecka 20 var 6 reaktorer i revision och tillgängligheten var 60 procent.

Nettoexport under vecka 19 var 0,4 TWh och hittills i år har Sverige nettoexporterat 7,3 TWh. Det är fortfarande Finland som är den stora mottagaren av exporten.

Källa: Energimarknadsinspektionen