Logo

Läget på elmarknaden - vecka 22

Sjunkande spotpris och låga terminspriser.

Spotpriserna vände nedåt efter förra veckan och systempriset landade på 20,5 EUR/MWh för vecka 22, en minskning med drygt 15 procent. En anledning är att prognoser fortsatt pekar mot en nederbörd över det normala. I SE4 var priserna högre under veckan vilket delvis berodde på att många reaktorer var ute för revision vilket begränsar överföringen till området norrifrån. Begränsningar även på överföringskapaciteten från Polen och Tyskland till SE4.

Terminspriserna för kommande månad och kvartal sjönk under veckan. Exempelvis handlades juli i genomsnitt för 14,5 EUR/MWh under veckan vilket är rekordlågt. I juli är de flesta revisioner avklarade i kärnkraftverken och väntas då vara i produktion igen. Vårfloden pågår men de låga temperaturerna ger en långsammare snösmältning än normalt med låg tillrinning som följd. Temperaturen var knappt 2 grader under det normala under vecka 22.

I slutet av vecka 22 och början av vecka 23 var tillgänglig kapacitet i Nordens reaktorer 42 procent med 8 reaktorer i revision. En reaktor i Finland samt en i Sverige ska enligt plan startas under vecka 23.

Nettoexport under vecka 21 var 0,4 TWh och hittills i år har Sverige nettoexporterat 8,3 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen