Logo

Läget på elmarknaden - vecka 23

Dygnspris under 10 EUR/MWh och dramatiskt terminsprisfall.

I veckan som gick fortsatte spotpriserna att falla nedåt. För söndagen var priserna nere kring 8,5 EUR/MWh, med undantag för Själland, Lettland och Litauen. Systempriset var i genomsnitt 15,2 EUR/MWh i veckan vilket var 5 EUR lägre än föregående vecka.

På marknaden talades det vid börsens öppnande på måndagen om en priskrasch, när terminspriserna sjönk med mer än 20 procent från föregående vecka. Terminspriset för nästkommande måndag ligger i dagsläget strax under 10 EUR/MWh.

Den nedåtgående trenden i prisutvecklingen förklaras av att det den senaste tiden kommit mycket nederbörd i kombination med pågående vårflod. Tillrinningen ökade med ungefär 17 procent från vecka 21 till 22. Samtidigt har tillgängligheten i kärnkraften ökat den senaste veckan. Just nu är 5 av 14 reaktorer i Norden i revision och av dem förväntas 2 åter vecka 24.

Det låga priset innebär att kraften flödar från Sverige. Nettoexport var dock 0,17 TWh mindre än veckan innan och uppgick totalt till 0,25 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen