Logo

Läget på elmarknaden - vecka 24

Fortsatt sjunkande spotpris och låga terminspriser.

Spotpriserna fortsätter nedåt utifrån redan låga prisnivåer och systempriset landade på 14,7 EUR/MWh under veckan.

Priserna i samtliga elområden sjönk förutom inom SE4 där spotpriset ökade till över 30 EUR/MWh i början av veckan. Anledningen till detta var att en stor del av kärnkraften fortfarande stod stilla i kombination med stora begränsningar i överföringen från Polen och Tyskland men även från SE3.

Till följd av de låga elpriserna nedreglerade Vattenfall under helgen (6-7 juni) kärnkraften med 650 MW, en åtgärd som inte vidtagits sedan 2004.

Terminspriserna för kommande månad och kvartal ökade något från föregående vecka men ligger fortfarande på en mycket låg nivå, strax över 11 EUR/MWh. Prisökningen är delvis beroende på något torrare väderprognoser framöver.

Under vecka 24 ökade tillgängliheten i Nordens kärnkraftreaktorer kring 56 procent. Av samtliga reaktorer (tio stycken) är fem fortfarande i revision.

Nettoexport under vecka 23 var 0,4 TWh. Hittills i år har Sveriges nettoexport uppgått till 8,9 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen