Logo

Läget på elmarknaden - vecka 3

I Läget på elmarknaden för vecka 3 rapporterar Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten bland annat om att systempriset sjönk, om stabiliserade fossilbränslepriser och mindre export.

Under vecka 3 sjönk systempriset med cirka 2 procent. I Sverige försvann prisområdesskillnaderna vilket innebar att norra Sverige fick något högre pris än föregående vecka (+ 0,7 procent). För södra Sverige (område SE3 och SE 4) sjönk priset med drygt 2 procent.

Under veckan meddelades att Ringhals 2 inte återstartar som planerat då man behöver ytterligare tid för att reparera reaktorninneslutningens bottenplåt. Därefter följer revision och R2 beräknas således åter först den 25 november 2015. Oskarshamn 3 är nu åter i full drift.

Terminspriserna för kommande månad, kvartal och år steg under veckan jämfört med veckan innan. Årskontrakten för 2016 handlades i genomsnitt för 28,8 EUR/MWh vilket var en ökning med 1,2 procent jämfört med veckan innan.

Priserna på de fossila bränslena som fallit kraftigt senaste tiden har stabiliserats. Fortfarande kan priserna ändras betydligt från dag till dag. Priserna på utsläppsrätter rörde sig uppåt. Diskussionen om en stabilitetsreserv och eventuellt undandragande av utsläppsrätter bidrar till detta.

Årets andra vecka resulterade i en mindre export. Hittills har 0,4 TWh exporterats under 2015. Tillgänglig kapacitet i de nordiska kärnkraftverken är 88 procent och nivån i de nordiska magasinen är 63 procent vilket endast är knappa 2 procentenheter under medianvärdet för veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen