Logo

Läget på elmarknaden - vecka 32

Låga elpriser och hög elexport. Under sommarmånaderna juni och juli har spotpriset varit mycket lågt.

Under sommarmånaderna juni och juli har spotpriset varit mycket lågt. Terminsprisets månadsmedelvärde blev för juni 14,4 EUR/MWh och 9,5 EUR/MWh för juli. Anledningen till detta var bland annat låg konsumtion beroende på semestertider i kombination med mycket nederbörd och vind. Spotpriserna har under början av augusti fortsatt att vara låga. Veckomedelpriserna för vecka 32 hamnade i intervallet 7,5- 11,1 EUR/MWh för de svenska elområdena.

På den finansiella marknaden steg kontraktet för nästkommande månad med 24 procent och handlades som veckogenomsnitt på 15,4 EUR/MWh. Kvartal och årsterminerna handlas på nivåer över 20 EUR/MWh.

Magasinfyllnadsgraden har ökat stadigt under sommaren till följd av det våta vädret. Under vecka 31 låg nivån på knappt 90 procent vilket är långt över normalvärdet för denna vecka. Sett ur ett nordiskt perspektiv så ligger magasinfyllnaden nu på normal nivå efter att tidigare legat under det normala.

I dagsläget är tre stycken svenska kärnkraftsreaktorer avställda för revision och tillgängligheten har under sommarmånaderna legat runt 60 procent. Under vecka 32 har flera kärnkraftsreaktorer reglerats ned till följd av de låga elpriserna.

Sveriges nettoexport har ökat under sommarveckorna och under vecka 31 var nettoexporten 0,73 TWh, vilket är en fördubbling av exporten jämfört med vecka 26.

Källa: Energimarknadsinspektionen