Logo

Läget på elmarknaden - vecka 33

Stora skillnader i spotpris i Norden men fortsatt låga dygnspriser i Sverige.

Utvecklingen för spotpriserna i Norden såg olika ut under vecka 33. I Finland och Danmark har priset varierat mycket medan prisutvecklingen för Sverige och Norge har varit mer stabil. Anledningen till att prisbilden sett olika ut i de nordiska länderna är att priserna i Sverige och Norge påverkats av den goda tillgången av vattenkraft medan priserna i framförallt Danmark samvarierat med priserna i Tyskland.

I inledningen av vecka 33 gick terminspriserna för Norden upp på grund av prognoser med torrare väder för att på fredagen åter falla tillbaka på prognoser om regn. Kontrakten för september handlades på fredagen kring 20 EUR/MWh medan priset för kvartal 4 var ungefär 26 EUR/MWh.

Magasinfyllnadsgraden för Svenska vattenmagasin är i nuläget på över 90 procent vilket innebär att vattenkraftproduktionen i Sverige potentiellt kan bli 2,5 TWh högre än normalt (median).

Kärnkraften i Sverige fortsätter att gå på halvfart. Under vecka 33 togs även Ringhals 4 ur produktion för årlig revision vilket betyder att totalt fyra svenska reaktorer är i revision i nuläget. Produktionen i Oskarshamn 1 och 3 är dessutom begränsad vilket ger en total tillgänglighet på under 60 procent.

De låga priserna tillsammans med det aktuella vattenläget gör att Sverige i nuläget ser ut att vara på väg mot ett rekordår vad gäller exporten av kraft. Hittills uppgår Sveriges nettoexport till 14,6 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen