Logo

Läget på elmarknaden - vecka 34

I veckans Läget på elmarknaden rapporteras om stigande spotpriser.

Spotpriserna för de svenska elområdena steg under veckan jämfört med veckan innan. En av orsakerna var att vattenkraftsägarna nu börjar få kontroll över tillrinningen och kan börja producera mer strategiskt vilket lyfter elpriset. Priserna för de svenska elområdena hamnade i intervallet 19,9-21,3 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden steg kontraktet för nästkommande månad med 13 procent jämfört med veckan innan till följd av prognoser om torrt väder närmsta tiden. Veckomedelpriset blev 20,1 EUR/MWh. Kvartal och årsterminerna noterade inga större prisförändringar mot föregående vecka.

Magasinfyllnaden är fortsatt över 90 procent i Sverige och över 85 procent för Norden. Båda värdena är över det normala men överskottet är större i Sverige än i Norden som helhet. Enligt NVE i Norge är det norska snööverskottet cirka 7 TWh över normalt för årstiden.

Tillgänglig kapacitet i kärnkraften är omkring 59 procent i Norden. Fyra reaktorer i Sverige och en i Finland är avställd för revision samtidigt som ytterligare en svensk reaktor har ett kortare stopp. Två av de sex reaktorerna väntas återstarta under veckan.

Enligt veckostatistik är det nu 66 veckor sedan Sverige nettoimporterade el under en vecka. Under vecka 33 var nettoexporten 660 GWh från Sverige och hittills i år uppgår den till 15,3 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen