Logo

Läget på elmarknaden - vecka 35

I veckans Läget på elmarknaden rapporteras bland annat om utjämnande prisrörelser i elspot.

Systempriset rörde sig mycket svagt uppåt under veckan. Spotpriserna för de svenska elområdena steg något i norr och sjönk i söder med cirka 6 procent. Prissskillnaderna mellan de svenska elområdena försvann därmed. Veckomedelpriset för samtliga svenska elområdena blev därför 20,0 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden sjönk priserna som veckogenomsnitt. Priserna för kommande månad och kvartal var på fredagen dock något högre än fredagen veckan före. Prognoser om torrare väder lyfte marknaden i slutet av veckan.

Magasinfyllnaden sjönk en procentenhet i Sverige och är nu strax över 89 procent. I Norge däremot steg magasinsnivån med drygt två procentenheter. För Norden är magasinsnivån något över 86 procent.

Tillgänglig kapacitet i kärnkraften är kring 58 procent i Norden. Fyra reaktorer i Sverige och en i Finland är avställda för revision. Under innevarande vecka (vecka 36) är dessutom Oskarshamn 1 ur drift på grund av luftläckage i kondensorn.

Sverige fortsätter exportera el. Under vecka 34 var nettoexporten 415 GWh från Sverige.

Källa: Energimarknadsinspektionen