Logo

Läget på elmarknaden - vecka 36

I veckans Läget på elmarknaden kan du läsa om negativa priser i Danmark.

Under söndagen noterades negativa priser under fem timmar i följd i Danmark (DK1 Jylland) beroende på mycket vind och låg elanvändning. Som lägst blev priset -2,3 EUR/MWh under en timme.

I Sverige steg spotpriserna under veckan som gick och hamnade i intervallet 25-27 EUR/MWh som veckogenomsnitt.

Terminspriserna steg under veckan till följd av att väderprognoserna signalerade för torrare väder. Nästkommande månad noterade ett veckogenomsnitt pris på 21,1 EUR/MWh.

Magasinfyllnaden i Sverige sjönk något under veckan men är fortsatt hög och ligger nu strax över 89 procent. I Norge fortsätter däremot magasinsnivån att stiga vilket medför en stigande nivå för hela Norden. För Norden är magasinsfyllnadsnivån nu över 88 procent.

Tillgänglig kapacitet i nordisk kärnkraft är omkring 60 procent. För svensk del har kapaciteten minskat något den senaste veckan medan den har ökat i Finland. Fyra reaktorer i Sverige och en i Finland är i nuläget avställda för revision. Oskarshamn 1 är fortsatt ur drift på grund av luftläckage i kondensorn och har senarelagt återstarten till 14 september.

Sverige fortsätter exportera el. Under vecka 35 var nettoexporten 379 GWh från Sverige och hittills i år har 16,1 TWh exporterats.

Källa: Energimarknadsinspektionen