Logo

Läget på elmarknaden - vecka 37

Fortsatt stark hydrologisk balans.

Föregående vecka bjöd inte på några större överraskningar på elmarknaden. Systempriset har ökat från sommarens historiskt låga nivåer men är fortfarande klart lägre jämfört med de senaste två åren. Detta återspeglas även på de svenska elmarknaderna där spotpriset har sjunkit den senaste veckan i alla elområden, utom SE4, för att ligga inom intervallet 23,7 – 27,5 EUR/MWh.

På utbudssidan kan noteras att magasinfyllnadsgraden är över det normala för årstiden vilket även reflekteras i lägre terminspriser för den kommande månaden. Avvikelsen från median är i dagsläget 1,6 TWh för Sverige och 8,2 TWh för Norden.

Kärnkraftens tillgänglighet i Norden är oförändrad jämfört med föregående vecka där stoppet i Oskarhamn 1 är förlängt med en vecka. Återstarten är för närvarande planerad till den 21 september.

Sverige fortsätter att nettoexportera el. Under vecka 37 uppgick nettoexporten till 311 GWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen