Logo

Läget på elmarknaden - vecka 38

Låga elpriser i hela Norden under veckan.

I Norden sjönk spotpriserna under veckan för samtliga elområden. Prisskillnaderna mellan elområdena i Sverige var mycket små, veckogenomsnitten låg i intervallet 19,0-19,2 EUR/MWh. I Norden var veckogenomsnittet lägst i delar av Norge med 13,0 EUR/MWh. Några anledningar till de låga priserna är stora nederbördsmängder och att en reaktor åter togs i drift i slutet av veckan.Terminspriset för nästkommande månad steg marginellt under veckan med ett genomsnittligt veckopris på 20,9 EUR/MWh. Priset för nästkommande kvartal Q4 sjönk istället något och handlades för i genomsnitt 23,5 EUR/MWh under veckan.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft har ökat under gångna veckan och är runt 65 procent. Fyra reaktorer är avställda för revision i nuläget. Återstarten av Forsmark 3 är uppskjuten till 23 oktober medan Oskarshamn 1 planeras att återstartas under måndagen 21 september.

Magasinfyllnaden i Sverige sjönk något under vecka 37 men är fortsatt hög på 86,4 procent vilket är 3 procentenheter över median. För Norden är magasinsfyllnadsnivån strax över 88 procent.

Under vecka 37 var nettoexporten drygt 0,3 TWh från Sverige och hittills i år har 16,7 TWh nettoexporterats.

Källa: Energimarknadsinspektionen