Logo

Läget på elmarknaden - vecka 39

Låga priser i ett gemensamt prisområde för Sverige.

Under vecka 39 utgjorde Sverige ett gemensamt prisområde med ett veckogenomsnitt på 17,9 EUR/MWh. Då hade priserna fallit ytterligare (5 procent) på föregående veckas nedgång. Det är den goda tillgången på vatten i magasinen (i Sverige 87,6 procent) i kombination med för årstiden varmare väder än normalt som bidragit till den fallande prisutvecklingen.

Norden som helhet är splittrat i flera olika prisområden. Södra delarna av Norge (NO1, NO2 och NO5) är fortsatt det området i Norden med lägst pris, 13,7 EUR/MWh, i genomsnitt för veckan. Priserna är även där hjälpta av vattenmagasinnivåerna. Priserna i Finland, Danmark 1 och Danmark 2 har legat högre än priserna i Norge och Sverige. I Finland var veckomedlet 31,1 EUR/MWh. Överföringen mellan Sverige och Finland, Fenno Skan, har delvis varit ur drift under vecka 39 på grund av årligt underhåll.

Terminspriset för nästkommande månad gick ner marginellt från föregående vecka och handlades kring 20,7 EUR/MWh.

Kärnkraften har i nuläget en tillgänglighet på ungefär 74 procent för Norden. Reaktor 1 i Oskarshamn kärnkraftverk skulle återstarta under veckan efter ett fem veckor långt stopp. Efter en dags produktion togs reaktorn åter ur drift, orsaken var ett luftläckage. Reaktorn förväntas, med viss osäkerhet, åter 3 oktober.

Givet det låga priserna upprätthålls nettoexportflödet från Sverige. I och med vecka 38 är nettoexporten för Sverige hittills i år 17 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen