Logo

Läget på elmarknaden - vecka 4

Lägre temperaturer och mindre vindkraft under vecka 4 fick till följd att spotpriserna steg i början av veckan. Veckogenomsnittspriset för de svenska elområden blev 18-21 procent högre än veckan innan och hamnade i spannet 34-36 EUR/MWh.

Terminspriserna för månad-, kvartal och årskontrakten föll tillbaka under veckan. Februari kontraktet föll tillbaka med 2,4 procent och handlades för 31,1 EUR/MWh som veckogenomsnitt.Under onsdagen aktiverades delar av effektreserven till följd av nätskäl (transformatorproblem i SE3), inte effektbrist. Det var anläggningen Stenungssund B3 som togs i drift.

Tillgänglig kapacitet i kärnkraftverken i Norden är drygt 88 procent med två långtidsavställda reaktorer som väntas tas i drift hösten 2015 igen. Fyllningsgraden i Nordiska vattenmagasinen är drygt 2 procentenheter under medianvärdet för vecka 3.

Årets tredje vecka bjöd på, för årstiden, låg elanvändning och näst högsta veckoproduktionen någonsin från vindkraft vilket bidrog till att 0,1 TWh nettoexporterades. Nettoexporten under årets tre första veckor är 0,5 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen