Logo

Läget på elmarknaden - vecka 40

Mycket låga spotpriser i Sverige.

Spotpriserna för de svenska elområdena föll kraftigt under vecka 40 och veckomedelpriserna noterades i intervallet 14,4-14,5 EUR/MWh. Priserna föll tillbaka med ca 19,5 procent jämfört med veckan innan.Terminspriserna föll också tillbaka under veckan som gick. Nästkommande månad sjönk med 6,2 procent och handlades för 19,4 EUR/MWh som veckogenomsnitt.

Elcertifikatpriset har sedan augusti stigit med ca 20 procent och handlades under vecka 40 för 169,5 SEK/MWh som veckogenomsnitt.

Under veckan meddelade Forsmark 3 att de förlänger sin revision med 1 vecka, återstart beräknas till 1 november. Reaktorn har varit i revision sedan 2 augusti.

Magasinfyllnaden i Sverige steg under vecka 39 till 89,2 procent vilket kan jämföras med medianvärdet på 83,7 procent för samma vecka.

Under vecka 39 var nettoexporten 0,35 TWh från Sverige och hittills i år har 17,3 TWh nettoexporterats.

Källa: Energimarknadsinspektionen