Logo

Läget på elmarknaden - vecka 41

I veckans Läget på elmarknaden rapporteras om allmänt ökade priser.

Tillrinningssäsongen går mot sitt slut nu när temperaturerna sjunker. Vattenkraftproducenterna får därmed bättre kontroll på sina magasin. Detta resulterade i att spotpriserna för de svenska elområdena liksom systempriset under vecka 41 ökade med över 20 procent – SE4 ökade till och med 33 procent. Fortfarande är priserna cirka 10 EUR under nivån föregående år.

Terminspriserna steg också under vecka 41. Novemberkontraktet steg med 24 procent och handlades för 24,1 EUR/MWh som veckogenomsnitt. Årskontraktet för 2016 steg 4 procent.

Elcertifikatpriset sjönk tillbaka något och handlades under vecka 41 på spot för 165,2 SEK/MWh som veckogenomsnitt.

Under veckan meddelade Forsmark 3 att de förlänger sin revision ännu en gång. Återstart beräknas nu till 6 december. Orsaken till dessa ytterligare fem veckors revisionstid är att ytterligare tid krävs för installation av en ny generator. Reaktorn har varit i revision sedan 2 augusti.

Magasinfyllnaden i Sverige steg under vecka 40 till 91,1 procent vilket kan jämföras med medianvärdet på 81,4 procent för samma vecka för perioden 1960-2012.

Under vecka 40 var nettoexporten 622 GWh från Sverige och hittills i år har 17,9 TWh nettoexporterats.

Källa: Energimarknadsinspektionen