Logo

Läget på elmarknaden - vecka 42

I Läget på elmarknaden kan du läsa om beslutet att stänga av de äldsta reaktorerna.

Under onsdagen meddelade OKG att Oskarshamn 2 (638 MW) inte kommer tas i drift igen. Reaktorn har varit avstängd sedan 2013. Samtidigt kom beskedet att Oskarshamn 1 (473 MW) kommer stängas ned senast år 2019. Under torsdagen kom även beskedet om att Ringhals 2 (865 MW) skall stängas år 2019 och Ringhals 1 (881 MW) stängs år 2020.

Dessa besked innebär ett bortfall av 2854 MW i SE3 till år 2020, vilket motsvarar cirka 30 procent av totalt installerad effekt för kärnkraften. Marknaden reagerade inte nämnvärt på nedstängningarna då prisrörelser för terminskontrakten för 2019 och 2020 i stort sett uteblev. Det kan bero på att marknaden redan tidigare tagit del av information på eventuellt kommande nedstängningar från ägarna av kärnkraftsreaktorerna.

Spotpriserna för de svenska elområdena steg under vecka 42 och veckomedelpriserna noterades i intervallet 23,2-24,5 EUR/MWh. Priserna steg med ca 27-32 procent jämfört med veckan innan.

Magasinfyllnadsgraden är fortsatt hög och ligger över 90 procent både för Sverige och Norden.

Revisionen av Ringhals 2 förlängdes med ytterligare nio dagar, med återstartsdatum den 13 november.

Under vecka 41 var nettoexporten 0,36 TWh från Sverige och hittills har 18,6 TWh nettoexporterats under 2016.

Källa: Energimarknadsinspektionen