Logo

Läget på elmarknaden - vecka 43

Normal tillrinning i de svenska vattenmagasinen och fortsatt milt för årstiden.

Temperaturen steg från föregående vecka och veckogenomsnittet var 2,5 grader varmare är normalt vilket kan förklara att förbrukningen i Sverige minskade med 3 procent från föregående vecka. Spotpriserna i de svenska elområdena steg trots detta med 15-23 procent jämfört med veckan innan och systempriset ligger nu i paritet med 2014 års nivåer.

Tillrinningen i vattenmagasinen är normal för årstiden i Sverige medan den är något under det normala för Norden som helhet. Magasinfyllnaden i Sverige är 1,2 TWh över det normala även om den sjunkit med 0,6 TWh sedan föregående vecka.

Under vecka 42 uppgick Sveriges nettoexport till 0,53 TWh och hittills under 2016 har 19,1 TWh nettoexporterats.

Källa: Energimarknadsinspektionen