Logo

Läget på elmarknaden - vecka 45

Vädret hade stor betydelse för prisnivån under vecka 45.

Väder och vind är en förklaring till att elpriserna gått ner i Norden under veckan. Under vecka 45 var temperaturen i genomsnitt fyra grader över det normala för veckan. Samtidigt bidrog stora nederbördsmängder och prognoser om blött väder till att sänka priserna. Vattenkraftproducenterna ser inte någon vinning i att spara vattnet när magasinen är välfyllda vilket bidrar till lägre priser. Magasinfyllnadsgraden var 86-87 procent (vecka 44) för Sverige och Norden vilket är över normal nivå.

Det var även blåsigt under veckan. Natten mellan lördag och söndag blåste det kraftigt i södra Sverige vilket orsakade strömavbrott för tusentals kunder i den regionen. Danmark hade negativa priser, som lägst -16 EUR per MWh, fyra timmar natten mellan lördag och söndag.

Tillgängligheten i kärnkraften gick ned under vecka 45, i nuläget är den 75 procent för Norden och 73 procent för Sverige. Loviisa 2 och Ringhals 3 togs helt ur produktion respektive delvis ur produktion i veckan på grund av felsökning och åtgärder. Bägge reaktorerna förväntas vara åter i drift under vecka 46. Revisionen i Ringhals 2 förlängs ytterligare, i dagsläget är återstarten prognostiserad till 20 november. På grund av det blöta vädret fick inte minskningen av tillgänglig kärnkraft något större genomslag för priserna i Sverige.

Sveriges nettoexport fortsatte att öka. Hittills i år, fram till vecka 44, är nettoexporterad el 20,2 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen