Logo

Läget på elmarknaden - vecka 47

Uppåtgående pris på spotmarknaden och magasinsnivåerna är fortsatt över de normala för årstiden.

En första framstöt av vinterväder gjorde att priserna steg under vecka 47. Återigen separerades priserna för de nordliga prisområdena, SE1 och SE2, från de södra, SE3 och SE4. Prisskillnaden var dock låg, endast 0,07 EUR/MWh. Medelpriset för veckan gick upp 7,7 procent för systempris.

Magasinsnivåerna är fortsatt över de normala för årstiden. Det svenska magasinens fyllningsgrad var 84 procent i inledningen av veckan. För Norden var nivån 86 procent vilket är 6 procentenheter över median (för åren 1990-2012).

På de finansiella marknaderna sjönk priserna med 0,6-0,9 procent för kvartal och år. Månadskontraktet steg med 0,3 procent som veckomedelvärde i en vecka med nedåtgående priser. Årskontraktet för 2016 stängde på fredagen på rekordlåga 20,65 EUR.

Under vecka 46 exporterade Sverige 366 GWh. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 21 TWh. Bakom den stora exporten ligger utbyggnaden av förnybar kraft, främst vindkraft, liksom den låga förbrukningsnivån. Under de senaste tio åren har vindkraften byggts ut med cirka 15 TWh medan förbrukningen samtidigt sjunkit med cirka 11 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen