Logo

Läget på elmarknaden - vecka 48

Effektreserven sattes i beredskap under måndagen.

Under måndagen steg elpriset till 150 EUR/MWh under vissa höglasttimmar i SE3 och SE4. Orsakerna var att flera kärnkraftsreaktorer var ur produktion, låg vindkraftsproduktion och kyligt väder vilket gjorde att elanvändningen steg. Karlshamn block 3 som ingår i effektreserven sattes i beredskapstid, 2 timmar, för att kunna aktiveras men det blev aldrig nödvändigt. Priserna i reglermarknaden blev mycket höga, 1999 EUR/MWh, under timmen 7-8 på måndagsmorgonen.

Till följd av priserna under måndagen blev veckogenomsnitt priset för SE3 och SE4 30,9 EUR/MWh medan det hamnade på 24,1 EUR/MWh för SE1 och SE2. Det var en prisökning med cirka 24 procent för SE3 och SE4 jämfört med veckan innan medan priserna för SE1 och SE2 sjönk med cirka 3 procent.

Det var även negativa priser på den nordiska elmarknaden under veckan som gick. Natten mellan lördag och söndag noterade DK1 4 timmar med negativa priser, med lägsta noteringen -0,97 EUR/MWh. Orsaken till de låga elpriserna var till stor del stormen "Gorm".

På den finansiella marknaden sjönk terminspriserna för både långa och korta kontrakt i storleksordningen 3-6 procent. Nästkommande kvartal handlades som veckomedel för 23,3 EUR/MWh vilket var 4,5 procent lägre jämfört med veckan innan.

Under veckan kom information om att "sydlänken" mellan SE3 (Bankeryd) och SE4 (Hurva) blir försenad med två månader. Förväntad drifttagning är nu 29 februari.