Logo

Läget på elmarknaden - vecka 49

Milt, blött och blåsigt väder pressar elpriset.

Elpriset vände återigen ner under veckan. Elpriset i elområde SE1-SE4 var i genomsnitt mellan 20,0 till 21,2 EUR/MWh – en nedgång på 14,6 till 16,7 procent jämfört med föregående vecka. Som lägst noterades 3,6 EUR/MWh i SE1-SE4 under lördagsmorgonen.

Ett flertal faktorer ligger bakom prisnedgången. Temperaturen steg från föregående vecka vilket påverkade förbrukningen. Temperaturen var 4,5 grader i genomsnitt vilket är 4,3 grader varmare än normalt för årstiden. Det blåsiga vädret bidrog till att vindkraften kunde öka sin produktion med 54 procent under vecka 48.

En väderoberoende faktor som påverkar prisbilden är att Oskarshamn 3 åter kom i produktion den 4:e december efter ett kortare uppehåll. Noterbart är även att priset på kol och olja fortsätter att falla med 5 respektive 4 procent.

Vecka 49 var Sverige en nettoimportör av el för första gången under 2015. Nettoimporten under veckan uppgick till 154 GWh vilket reducerar den ackumulerade nettoexporten under året till 21,1 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen