Logo

Läget på elmarknaden - vecka 5

För årstiden varmt väder pressade ner spotpriserna med 17-20 procent under veckan som gick.

Förra veckan präglades av för årstiden varmt väder vilket fick spotpriserna att sjunka kraftigt i förhållande till vecka 4. God tillgång till kärnkraften medverkade också till att hålla priserna nere. Dessutom bidrog minskad kapacitet på förbindelserna mellan Norden och kontinenten till att stänga inne kraft i Norden.

På den finansiella marknaden är läget oförändrat. De finansiella kontrakten har under en längre tid handlats på en låg nivå på grund av låga priser på fossila bränslen och minskad användning.

Både korta och långa kontrakt föll förra veckan med cirka 0,5 procent. Ett meddelande om ett planerat stopp i Ringhals 4 innebar dock att februarikontraktet steg kraftigt i slutet av förra veckan innan det gick in i leverans. Reaktorn kommer vara ur drift 1-19 februari på grund av bränsleläckage.

Källa: Energimarknadsinspektionen