Logo

Läget på elmarknaden - vecka 50

I läget på elmarknaden för vecka 50 rapporteras om fortsatt låga elpriser. Läget på elmarknaden återkommer den 12 januari.

Spotpriserna för de svenska elområdena var fortsatt låga under veckan med ett veckogenomsnitt mellan 21,2-20,3 EUR/MWh. Under några timmar på måndagkvällen steg dock spotpriset i SE3 och framförallt i SE4 till över 50 EUR/MWh, vilket var dubbelt så högt som i de övriga elområderna.

Terminspriserna på den nordiska marknaden fortsatte att sjunka jämfört med veckan innan. Årskontrakten för 2016 föll till 18 EUR/MWh, vilket är en ny bottennotering. Orsaken till de låga priserna är framförallt det milda och våta vädret. Temperaturen var under vecka 50 drygt 4 °C över det normala.

Ringhals 2 har förlängt revisionen ett par månader med planerad återstart den 20 februari och Forsmark 3 har förlängt med fyra dagar och planerar återstart till den 19 december.

Magasinfyllnadsgraden är fortsatt över det normala både för Sverige och Norden under vecka 49 liksom tillrinningen i Norden. Under vecka 45 var nettoexporten 0,3 TWh från Sverige och hittills har 21,7 TWh nettoexporterats under 2015.

Uppstarten av NordBalt har skjutits upp och testkörningarna kommer att påbörjas under första veckan av januari 2016.

Källa: Energimarknadsinspektionen