Logo

Laget på elmarknaden - vecka 8

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen bland annat om lägre spotpriser i hela Norden.

Spotpriserna sjönk för samtliga elområdena i Norden under veckan vilket delvis beror på varmare temperaturer än normalt, som gav lägre elanvändning och en tidig start på snösmältningen. Ringhals 4 återstartades också under veckan. Tillgängligheten i de nordiska kärnkraftverken var 82 procent måndag vecka 9.

På den finansiella marknaden sjönk terminspriset i Norden både för kommande kontrakt på månad och kvartal. Månadskontrakten sjönk mest med 3 procent i förhållande till föregående veckas pris. Årskontrakten steg något.

Magasinfyllnadsgraden vecka 7 var 49 procent i Norden vilket är drygt 2 procentenheter under medianvärdet för veckan. Nettoexporten från Sverige var 0,4 TWh under vecka 7 och hittills i år har 1,6 TWh nettoexporterats.

Spotpriset på elcertifikat sjönk kraftigt under vecka 8 och det genomsnittliga veckopriset var 144 SEK/MWh. Som lägst handlades certifikaten på torsdagen för låga 137 SEK/MWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen