Logo

Läget på elmarknaden - vecka 7

I veckans läget på elmarknaden rapporterar Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten bland annat om stigande terminspriser efter högtrycksprognos och ökade priser på utsläppsrätter.

Under veckan som gick steg terminspriserna på närliggande kontrakt något efter prognoser om torrt och kallt väder under kommande prognosperiod. Marskontrakten stängde på 27,3 EUR/MWh under fredagen, upp 1 EUR/MWh i förhållande till föregående vecka. Längre ut på kurvan stängde 2016-kontrakten på 28,4 EUR/MWh under fredagen, vilket var upp 0,5 EUR/MWh i förhållande till veckan innan. Priserna på årskontraktet stöttades i viss utsträckning av den senaste tidens prisökningar på utsläppsrätter.

På spotmarknaden sjönk systempriset med 11,6 procent i veckomedel. Prisfallet ska bland annat ses mot bakgrund av ökad vindkraftsproduktion och goda produktionsförutsättningar för nordisk vattenkraft. Svenska spotpriser föll mellan 11,1 och 6,4 procent under samma tidsintervall. Medelsystempriset under veckan blev 29,61 EUR/MWh.

Under veckan meddelades att återstarten av den finska reaktorn Olkilouto 2 (880 MW) flyttats till 18 februari. Anläggningen är som tidigare meddelats avstängd på grund av problem med generatorn. Tillgängligheten i finsk kärnkraft var under måndagen 68 procent.

Källa: Energimarknadsinspektionen