Logo

Förbud mot Svenska Telebolaget, Svenska Elbolaget och Nytel

Stockholms tingsrätt har utfärdat interimistiska beslut mot Svenska Elbolaget, Svenska Telebolaget och Nytel. Bolagen förbjuds att använda de försäljningsmetoder Konsumentombudsmannen, KO, har stämt bolagen för.

Förbuden gäller fram till dess att domstolen meddelat dom i ärendena. KO stämde de tre bolagen i april efter att de under en lång tid ägnat sig åt oseriös telefonförsäljning. De interimistiska besluten är förenade med vite på en miljon kronor för varje vecka besluten inte följs.

Anmäl till Konsumentverket

KO är mycket intresserade av att konsumenter som anser att något av de tre bolagen bryter mot lagar och regler anmäler detta till dem. En anmälan kan göra direkt på konsumentverkets webbplats.

Bolagen förbjuds att kräva betalning för tjänster som konsumenter inte har beställt. Dessutom ska bolagen göra följande enligt domstolens beslut:

  • Innan avtal ingås, lämna korrekt, klar och begriplig information om ångerrätten.
  • Innan avtal ingås, tydligt informera konsumenter om samtliga avgifter.

För Svenska Elbolaget gäller även att bolaget inte får ta betalt för utställande av faktura (fakturaavgift) eller ta betalt av konsumenter i förskott.