Logo

Inte okej att debitera elkunder i förskott

Enligt ellagen får elhandlare inte ta betalt av sina kunder i förskott. All debitering ska ske i efterhand och vara baserad på uppmätta mängder el. Det enda undantaget är om det saknas tillgång till uppmätta mätvärden.

I oktober förelade Energimarknadsinspektionen (Ei) elhandlaren Werel att ändra sina rutiner eftersom det visat sig att företaget debiterade sina kunder i förskott.

Efter föreläggandet från Ei har företaget ändrat sina faktureringsrutiner och debiterar nu sina hushållskunder och merparten av sina företagskunder i efterskott.

Däremot debiterar företaget fortfarande företagskunder med låg kreditvärdighet i förskott. Det är inte förenligt med ellagen och därför har Ei beslutat att förelägga företaget med ett vite på 150 000 i månaden, tills de helt upphör med förskottsfakturering. 

- Ellagen är tydlig på den punkten, det finns få undantag till förbudet mot förskottsdebitering. En kundgrupp med sämre betalningsförmåga är inte ett sådant undantag, säger Thomas Björkström, samordnare för konsumentfrågor på Ei.

Källa: Energimarknadsinspektionen