Logo

KO ingriper mot oseriös telefonförsäljning

Kronofogden har på Konsumentombudsmannens begäran säkrat tillgångar i bolagen Svenska elbolaget, Svenska telebolaget och Nytel. Syftet med åtgärden är att hindra eventuella försök att tömma bolagen på pengar innan en marknadsstörningsavgift kan dömas ut.

På kort tid har mängder av anmälningar och klagomål kommit in till Konsumentverket och verkets upplysningstjänst Hallå konsument om Svenska elbolaget och Svenska telebolagets telefonförsäljning. Sedan tidigare finns även anmälningar mot Nytel.

Bolagen verkar systematiskt ha ringt upp åldringar och vilselett dem att byta el- respektive telefonabonnemang. Flera av de drabbade är över 80 år och vissa över 90.

Ljudupptagningar visar på allvarliga överträdelser

Av ljudupptagningar av säljsamtal som KO tagit del av framgår det att konsumenterna inte alltid ens förstår vad det är som bolagens telefonförsäljare pratar om. Andra har endast tackat ja till att få information hemskickad.

Det handlar om så allvarliga överträdelser att KO beslutade att ansöka om kvarstad mot de tre bolagen hos Stockholms tingsrätt. Så fort beslutet kom från tingsrätten i fredags verkställdes det av Kronofogden och tillgångar har nu säkrats.

Syftet med åtgärden är att bolagen inte ska kunna tömmas på pengar innan en marknadsstörningsavgift kan dömas ut.

KO ska nu inom en månad komma in med en stämningsansökan till tingsrätten.

Källa: Konsumentverket